Koulutuspäivät, workshopit ja asiantuntijapalvelut

Mielen Mahdollisuudet Oy hyödyntää toiminnassaan ajankohtaisinta tietoa työelämän psykologiasta, johtamis- ja käyttäytymistieteistä sekä käytännön tilannetajua ja ymmärrystä. Toimintatapa perustuu aktiivisen ja avoimen dialogin periaatteisiin sekä työryhmiä osallistavaan toimintaan.

Palaute 100 hengen organisaation kehittämispäivältä

”Olit osannut kiteyttää teemamme ja johdattelit henkilöstömme hyvin eri aiheiden käsittelyyn. Samoin pidit aikataulusta kiinni ilman kiireentuntua. Kiitos vielä kerran hyvästä parituntisesta!”

Henkilöstöjohtaja, yhteiskunnalliset palvelut organisaatiossa 5/2022

Palaute akuuttihoidon valtakunnallisesta konferenssista

Matti toimi FinnEM2022-konferenssissamme sekä luennoitsijana että workshop-kouluttajana. FinnEM-konferenssi kerää vuosittain noin 400 akuuttihoidon ammattilaista yhteen. Hänen luentonsa ja koulutuksensa oli todella pidetty ja workshopin sisältö koettiin erittäin tärkeäksi tarpeelliseksi auttamaan sote-ammattilaisia heidän henkisesti haastavassa työssään.”

Eeva Tuunainen, LT, akuuttilääketieteen erikoislääkäri, FinnEM Ry pj 4/2022

Workshoptyöskentelyn teemoja voivat olla esimerkiksi

Toiminnan kehittäminen ja uudelleenohjautuminen

 • Ongelmista ratkaisuun – ratkaisukeskeinen reteaming-prosessi
 • Muutosprosessi ja muutokseen sitouttaminen
 • Työnantajan ja työntekijän tavoitteiden yhteensovittaminen menestyksekkäästi
 • Työryhmän kehittäminen viisaaksi ja ketteräksi
 • Työn hallinnan ja työ- ja organisaatiopsykologisten tekijät osana työnkehittämistä
 • Positiivisen psykologian mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä
 • Uusien mahdollisuuksien löytäminen omaan työhön
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen
 • Toimiva työyhteisö
 • Työyhteisötaitojen ratkaisukeskeinen kehittäminen
 • Ihmissuhdetaitojen kehittäminen ja tavoitteisiin yltäminen
 • Haastavat asiakastilanteet ja niissä pärjääminen

Työhyvinvoinnin varmistaminen ja kehittäminen

 • Työhyvinvoinnin kehittäminen ratkaisukeskeisesti
 • Työn merkityksellisyyden ja kokemuksellisuuden lisääminen
 • Työn imu, työssä jaksaminen – työstä palautuminen
 • Hyvän työilmapiirin merkitys parempaan työmotivaatioon ja tuottavuuteen
 • Työyhteisön omat voimavarat, niiden löytäminen ja hyödyntäminen
 • Kognitiivinen ergonomia
 • Omien vahvuuksien löytäminen – Treenaa mielesi onnistumaan!
 • Työryhmän kriisiytyneen tilanteen purkaminen

Ota yhteyttä tarvittaessa myös konsultointimielessä.

Autan mielelläni  kaikissa tilanteissa!

Ota yhteyttä