Koulutuspäivät, työpajat ja luennot

Mielen Mahdollisuudet Oy hyödyntää toiminnassaan ajankohtaisinta tietoa työelämän psykologiasta, johtamis- ja käyttäytymistieteistä sekä käytännön tilannetajua ja ymmärrystä. Toimintatapa perustuu aktiivisen ja avoimen dialogin periaatteisiin sekä työryhmiä osallistavaan toimintaan.

Koulutuksen teemoja voivat olla esimerkiksi

Toiminnan kehittäminen ja uudelleenohjautuminen

 • Ongelmista ratkaisuun – ratkaisukeskeinen reteaming-prosessi
 • Muutosprosessi ja muutokseen sitouttaminen
 • Työnantajan ja työntekijän tavoitteiden yhteensovittaminen menestyksekkäästi
 • Työryhmän kehittäminen viisaaksi ja ketteräksi
 • Työn hallinnan ja työ- ja organisaatiopsykologisten tekijät osana työnkehittämistä
 • Positiivisen psykologian mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä
 • Uusien mahdollisuuksien löytäminen omaan työhön
 • Yhteistyön ja vuorovaikutuskulttuurin kehittäminen
 • Toimiva työyhteisö
 • Työyhteisötaitojen ratkaisukeskeinen kehittäminen
 • Ihmissuhdetaitojen kehittäminen ja tavoitteisiin yltäminen
 • Haastavat asiakastilanteet ja niissä pärjääminen

Työhyvinvoinnin varmistaminen ja kehittäminen

 • Työhyvinvoinnin kehittäminen ratkaisukeskeisesti
 • Työn merkityksellisyyden ja kokemuksellisuuden lisääminen
 • Työn imu, työssä jaksaminen – työstä palautuminen
 • Hyvän työilmapiirin merkitys parempaan työmotivaatioon ja tuottavuuteen
 • Työyhteisön omat voimavarat, niiden löytäminen ja hyödyntäminen
 • Kognitiivinen ergonomia
 • Omien vahvuuksien löytäminen – Treenaa mielesi onnistumaan!
 • Työryhmän kriisiytyneen tilanteen purkaminen

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä