Matti

Pyrin kaikessa toiminnassani suoraan, rehelliseen, kiirehtimättömään, rakentavahenkiseen ja aidosti läsnäolevaan tavoitteelliseen yhteistyöhön.

Työkokemus

Olen toiminut yli 20 vuoden työkokemuksella laajasti erilaisissa perustehtävissä, esihenkilötehtävissä, asiantuntijatehtävissä ja prosessien kehittämistehtävissä mm. psykiatrisissa sairaaloissa, lastensuojelussa, päihdetyössä sekä valtakunnallisesti terveydenhuollon laillisuusvalvontaviranomaistehtävissä (valtion vankilat ja puolustusvoimat).

Työnohjaus-, valmennus- ja koulutustyössä olen tehnyt yhteistyötä ratkaisukeskeisellä viitekehyksellä esihenkilöiden, työryhmien ja -yhteisöjen kanssa (mm. sote-ala, järjestösektori, opetus- ja kulttuuriala, yksin- ja mikroyrittäjät). Minulla on kokemusta koulutus-, webinaarien ja workshop-tyyppisen toiminnan järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Yrittäjyyteni ohella pyrin vaikuttamaan yhteiskunnallisesti parempiin lopputulemiin toimien ajankohtaisesti projektipäällikkönä alueellisesti turvapaikanhakijoiden (ajankohtaisesti ukrainalaiset) avun ja asettautumisen selvityshankkeessa.

Koulutus

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) valm. 2000, terveystieteiden maisteri valm. 2013 (terveyshallintotiede, monialainen johtaminen, työ- ja organisaatiopsykologia) ja ratkaisukeskeinen työnohjaaja valm. 2022. Johtamisosaamistani olen syventänyt erityisesti Syväjohtaminen© osaamiseen (vuorovaikutus- ja transformatiivinen johtaminen).

Syvennän ajankohtaisesti osaamistani Oulun yliopistossa ratkaisukeskeinen ja restoratiivinen työyhteisösovittelija -koulutuksessa valm. 2023.

Työskentelyote

Työnohjaus- ja työelämävalmennusotteessani näkyvät dialogi, vahva vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa.  Sovellan lisäksi työskentelyssäni työ- ja organisaatiopsykologian, kognitiivisen psykologian, positiivisen psykologian, käyttäytymistieteiden, johtamis- ja kompleksisuusteorioiden ja -mallien ja työn kehittämisen teorioiden sisältöjä. Sovellan teoriatiedon suoraan käytäntöön kaikilla tasoilla, kaikessa ajattelussa ja toiminnassa.

Pyrin tietoisesti etsimään ja myös asiakkaani haastan etsimään asioihin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia kokeilla tulevaisuus- ja tavoitetilaorientaatiota hyödyntäen. Uskon että nyt havaitut ja koetut asiat ovat vain murto-osa niistä kaikista mahdollisuuksista, jotka eivät ole vielä tulleet kohdallemme tai emme ole niitä uskaltaneet vielä kokeilla. 

Palautetta työnohjauksesta ja valmennuksesta sekä toimintatavoistani työnohjaajana ja yhteistyökumppanina

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä