Matti

Tähtää kaikessa toiminnassaan luotettavaan, rakentavahenkiseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön.

Työkokemus

Matti on toiminut yli 20 vuoden työkokemuksella laajasti erilaisissa tehtävissä, esihenkilötehtävissä, asiantuntijatehtävissä ja prosessien kehittämistehtävissä mm. psykiatrisissa sairaaloissa, lastensuojelussa, päihdetyössä ja hanketyössä. Viranomaisvalvontatehtävissä hän on valtakunnallisesti toiminut terveydenhuollon ylitarkastajana kuuden vuoden ajan (valtion vankiloiden ja puolustusvoimien terveydenhuollon laillisuusvalvonta valtakunnallisesti).  

Työnohjaus-, valmennus- ja koulutustyössä Matti on työskennellyt esihenkilöiden, organisaation johdon, työryhmien ja -yhteisöjen kanssa (mm. sote-ala, järjestösektori, opetus- ja kulttuuriala, yksin- ja mikroyrittäjät). Hänellä on kokemusta koulutus-, webinaarien ja workshop-tyyppisen toiminnan organisoinnista, järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Oman yrittäjyytensä ohella Matti on toiminut viimeiset pari vuotta projektipäällikkönä ukrainalaisten maahan asettautumisen edistämisen selvityshankkeessa sekä yrittäjien työhyvinvointihankkeessa.

Koulutus

Matti on koulutukseltaan ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja (STOry), restoratiivinen työyhteisösovittelija, terveystieteiden maisteri (terveyshallintotiede, monialainen johtaminen, työ- ja organisaatiopsykologia) ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK). Johtamisosaamista hän on lisäksi syventänyt mm. Syväjohtaminen© -vuorovaikutus- ja transformatiivinen johtamisosaamisessa. Matti on PPSHP:n psykiatrian tulosalueen kouluttama psyykkisen jälkipuinnin ammattilainen (debriefing). Hän on työskennellyt ammatti- ja siviilihenkilöiden äkillisesti ja psykologisesti kriisiytyneiden elämäntapahtumien jälkipuintitapaamisissa vastuu- ja työparihenkilönä.

Työskentelyote

Matin työnohjaus-, valmennus- työyhteisösovittelutyöskentelyä läpileikkaa dialogi, vahva vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa.

Työnohjaus- ja valmennustyössä hän soveltaa työskentelyssään työ- ja organisaatiopsykologian, kognitiivisen psykologian, positiivisen psykologian, käyttäytymistieteiden, johtamis- ja kompleksisuusteorioiden ja -mallien ja työn kehittämisen teorioiden sisältöjä. Työyhteisösovittelutyöskentelynsä Matti perustaa restoratiiviselle ajattelu- ja toimintatavalle, jossa varmistetaan kaikkien osapuolten tarpeiden kuulluksi tuleminen. Työyhteisösovittelu on itsessään prosessi jossa restoratiivisuus ja sovittelu onnistuneeseen lopputulokseen mahdollistuvat. 

Työssään Matti haastaa asiakkaan turvallisesti etsimään ja kokeilemaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia tulevaisuusorientaatiota hyödyntäen. Matti uskoo, että tähän saakka havaitut ja koetut asiat ovat vain murto-osa niistä kaikista mahdollisuuksista, jotka eivät ole vielä tulleet kohdallemme tai emme ole niitä uskaltaneet vielä kokeilla. 

Palautteita ja suosituksia palveluista ja toiminnasta

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä