Matti

Työnohjaajana, valmentajana ja ihmisenä olen suora, rehellinen, kiirehtimätön, rakentavahenkinen ja aidosti läsnäoleva.

Työkokemus

Olen toiminut yli 20 vuoden työkokemuksella laajasti erilaisissa perustehtävissä, esihenkilötehtävissä, asiantuntijatehtävissä ja prosessien kehittämistehtävissä mm. psykiatrisissa sairaaloissa, lastensuojelussa, päihdetyössä sekä valtakunnallisesti terveydenhuollon laillisuusvalvontaviranomaistehtävissä (valtion vankilat ja puolustusvoimat). Ajankohtaisesti toimin yrittäjien työhyvinvointihankeasiantuntijana sekä työnohjaaja-työelämävalmentajayrittäjänä.

Koulutus

Olen koulutukseltani psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) valm. 2000 ja terveystieteiden maisteri valm. 2013 (terveyshallintotiede, monialainen johtaminen, työ- ja organisaatiopsykologia). Johtamisosaamistani olen syventänyt erityisesti Syväjohtaminen© osaamiseen (vuorovaikutus- ja transformatiivinen johtaminen). Ratkaisukeskeistä työskentelyotetta syvennän parhaillaan Oulun yliopiston ratkaisukeskeinen työnohjaaja / työelämävalmentaja -koulutuksessa valm. 2022.

Työskentelyote

Työnohjaus- ja työelämävalmennusotteessani näkyvät dialogi, vahva vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa.  Sovellan lisäksi työskentelyssäni työ- ja organisaatiopsykologian, kognitiivisen psykologian, positiivisen psykologian, käyttäytymistieteiden, johtamis- ja kompleksisuusteorioiden ja -mallien ja työn kehittämisen teorioiden sisältöjä. Sovellan teoriatiedon suoraan käytäntöön kaikilla tasoilla, kaikessa ajattelussa ja toiminnassa.

Pyrin tietoisesti etsimään ja myös asiakkaani haastan etsimään asioihin uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia kokeilla tulevaisuus- ja tavoitetilaorientaatiota hyödyntäen. Uskon että nyt havaitut ja koetut asiat ovat vain murto-osa niistä kaikista mahdollisuuksista, jotka eivät ole vielä tulleet kohdallemme tai emme ole niitä uskaltaneet vielä kokeilla. 

Palautetta työnohjauksesta ja valmennuksesta sekä toimintatavoistani työnohjaajana ja yhteistyökumppanina

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä