Matti

Pyrkii kaikessa toiminnassaan rehelliseen, aidosti läsnäolevaan ja rakentavahenkiseen, tavoitteelliseen yhteistyöhön.

Työkokemus

Matti on toiminut yli 20 vuoden työkokemuksella laajasti erilaisissa tehtävissä, esihenkilötehtävissä, asiantuntijatehtävissä ja prosessien kehittämistehtävissä mm. psykiatrisissa sairaaloissa, lastensuojelussa, päihdetyössä ja hanketyössä. Viranomaisvalvontatehtävissä hän on valtakunnallisesti toiminut kuuden vuoden ajan (valtion vankiloiden ja puolustusvoimien terveydenhuollon laillisuusvalvonta).  

Työnohjaus-, valmennus- ja koulutustyössä Matti on työskennellyt esihenkilöiden, organisaation johdon, työryhmien ja -yhteisöjen kanssa (mm. sote-ala, järjestösektori, opetus- ja kulttuuriala, yksin- ja mikroyrittäjät). Hänellä on kokemusta koulutus-, webinaarien ja workshop-tyyppisen toiminnan organisoinnista, järjestämisestä ja toteuttamisesta.

Yrittäjyytensä ohella Matti toimii yhteiskunnallisesti aktiivisesti työskennellen osa-aikaisena projektipäällikkönä turvapaikanhakijoiden (ml. ukrainalaiset) avun, asettautumisen ja työllistymisen selvityshankkeessa. 

Koulutus

Matti on koulutukseltaan ratkaisukeskeinen työnohjaaja ja valmentaja (STOry) v. 2022, terveystieteiden maisteri v. 2013 (terveyshallintotiede, monialainen johtaminen, työ- ja organisaatiopsykologia) ja psykiatrinen sairaanhoitaja (AMK) v. 2000. Johtamisosaamista hän on syventänyt mm. Syväjohtaminen© osaamiseen (vuorovaikutus- ja transformatiivinen johtaminen v. 2016). Matti on PPSHP:n psykiatrian tulosalueen kouluttama debriefing -ammattilainen (v. 2012). Hän on työskennellyt vastuu- ja apuhenkilönä ammatti- ja siviilihenkilöiden äkillisesti ja psykologisesti kuormittavien tapahtumien jälkipuintitapaamisissa. 

Matti syventää ajankohtaisesti osaamistaan restoratiivisessa työyhteisösovittelija -koulutuksessa Oulun yliopistossa valm. 5/2023.

Työskentelyote

Matin työnohjaus-, valmennus- työyhteisösovittelutyöskentelyä läpileikkaa dialogi, vahva vuorovaikutus ja ratkaisukeskeinen ajattelutapa. Hän soveltaa työskentelyssään työ- ja organisaatiopsykologian, kognitiivisen psykologian, positiivisen psykologian, käyttäytymistieteiden, johtamis- ja kompleksisuusteorioiden ja -mallien ja työn kehittämisen teorioiden sisältöjä.

Työssään Matti haastaa asiakkaan turvallisesti etsimään ja kokeilemaan uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia tulevaisuusorientaatiota hyödyntäen. Matti uskoo, että tähän saakka havaitut ja koetut asiat ovat vain murto-osa niistä kaikista mahdollisuuksista, jotka eivät ole vielä tulleet kohdallemme tai emme ole niitä uskaltaneet vielä kokeilla. 

Palaute työnohjauksesta, valmennuksesta ja toimintatavoista työnohjaajana ja yhteistyökumppanina

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Ota yhteyttä