Työyhteisösovittelu kannattaa hyödyntää

Tämän päivän työelämä edellyttää tekijältään yhä enemmän ihmisten välistä vuorovaikutus- ja tiimityöskentelyä. Keskinäisen yhteistyön velvoite yhdistettynä työn autonomian ja vastuunkannon odotuksiin lisää ihmisten välisten konfliktien riskiä. Tutkimusten mukaan organisaatioiden johdon ja lähiesihenkilöiden työajasta yli 20 % saattaa mennä erilaisten konfliktien selvittelyyn (mm. Lewis C. 2009).

Riitatilanteet voivat jatkuessaan vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin ja heijastua lopulta koko työyhteisön kykyyn toimia yhdessä, hyvinvointiin ja sairauspoissaoloihin tuottavuuden laskusta puhumattakaan. Sairauspoissaolopäivän hinta on tällä hetkellä keskimäärin 370 euroa/päivä (Ek 2021).

Jos työyhteisössä kuohuu, työyhteisösovittelun avulla on mahdollista purkaa vaikuttavasti ja kestävällä tavalla henkilöriitatilanteita ja vuorovaikutuksen haasteita. Työyhteisösovittelulla voidaan vaikuttaa myönteisesti työyhteisön yhteistyön sujumisen, ilmapiiriin parantumisen ja yhteisön oppimiseen. 

Mitä työyhteisösovittelu on?

Suomen sovittelufoorumin mukaan “sovittelu on vapaaehtoinen konfliktinhallintamenetelmä, jossa puolueeton ulkopuolinen sovittelija auttaa riidan osapuolia sovittelumenettelyn avulla löytämään molempia osapuolia tyydyttävän ratkaisun.”

Sovittelija ei ratkaise osapuolten ongelmaa vaan toimii sovinnon mahdollistajana (fasilitaattorina). Sovittelija ohjaa prosessia, jossa asianosaiset itse löytävät ratkaisun. 

Sovittelu on tulevaisuuteen suuntautuvaa sosiaalista toimintaa, jolla aktiivisesti etsitään pysyviä myönteisiä ratkaisuja. Sovittelu on oppimisprosessi.

Työturvallisuuskeskus (TTK) on laatinut 10-kohtaisen opaslehtisen sovittelusta. Lataamalla sen saat nopeasti kattavan kuvan siitä mitä sovittelu on, kuinka se toteutuu ja miksi sovitteluun kannattaa hakeutua.

Onko työyhteisösovittelulla vaikuttavuutta?

Palautetta työyhteisösovittelun toimivuudesta 

”Sovittelun kautta työntekijät pääsivät käsittelemään keskinäisen konfliktinsa rauhassa ja ratkaisukeskeisesti. Käytännössä sovittelun tukemana asianosaiset työntekijät palasivat pitkiltä sairaslomilta takaisin työn arkeen.

Kuormittavasta ja hyvin haastavana näyttäytyneestä tilanteesta on päästy yli ja yhteinen arki jatkuu. Asian käsittely on lisännyt työhyvinvointia koko työyhteisössä. Matin tapa toimia oli empaattinen, tasapuolinen ja asianosaisia kunnioittava.

Sote-alan esihenkilö 3/2023

Kysy tarvittaessa lisää

Autan mielelläni teitä eteenpäin vaikeassa tilanteessa. Varsinaisen sovitteluprosessin hinta määräytyy asian laajuudesta ja ajallisesta kestosta riippuen.

Työyhteisösovittelu toteutetaan Sovittelutoimisto TySo Oy Ab:n alaisuudessa laadukkaan ja vaikuttavan TySo-sovitteluprosessin mukaisesti.

Kerron mielelläni lisää sovitteluprosessin sisällöstä ja voimme yhdessä miettiä miten tilanteessa kannattaisi edetä. 

Ota yhteyttä