Logo: Mielen mahdollisuudet Oy, pyöreä.

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa työnohjauksen ja työhyvinvoinnin palveluja vaikuttavalla tavalla

Tarjoamme Oulussa ja lähikunnissa työnohjauksen ja työhyvinvoinnin palveluja ainutlaatuisella tavalla

”Ajattele: Sijoitettaessa 1-2 % työajasta työryhmän toiminnan ja prosessien selkiyttämiseen tai psykososiaalisen kuormituksen käsittelyyn, voidaan tutkitusti vähentää työtä vaikeuttavia asioita kuten tarpeetonta hukkatyötä, pullonkauloja, työpaikan selittämätöntä kitkaa tai työssäuupumisesta syntyviä ja vältettävissä olevia poissaoloja.”

”Uusien työsukupolvien (millenniaalit, alfat) työelämään tulon myötä on organisaation menestyminen yhä lisääntyvästi kiinni siitä kuinka erityisesti onnistutaan vahvistamaan työryhmän yhteistoimijuutta, valmentavaa työotetta, hyvää vuorovaikutusta, prosessien virtaavuutta, sitoutumista perustehtävään tai työn imun ja mielekkyyden kokemusta.”

Matti Vainiokangas on ratkaisukeskeinen työnohjaaja.

Tervehdys työnohjauksen ja valmennuksen kentältä!

Autan ratkaisukeskeisesti käsittelemään ja pohtimaan työhön liittyviä haasteita sekä löytämään niihin voimavaroja ja ratkaisuja. Työskentelen työyhteisöjen, työryhmien, asiantuntijoiden, esihenkilöiden ja johtoryhmien haasteiden ja mahdollisuuksien parissa. Hyödynnän työskentelyssä kokemusta työelämän ilmiöistä yhdistäen työskentelyyn tietoa työ- ja organisaatiopsykologian, käyttäytymis- ja ihmistieteiden parista. Työn merkityksellisyyden, tietoisuuden tai henkilökohtaisen kasvun keskeisyyttä unohtamatta.

Matti Vainiokangas, yrittäjä, ratkaisukeskeinen työnohjaaja-valmentaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, terveyshallintotieteen maisteri

Miksi työnohjausta tai coachingia?

Ajatteluttamisen ja oivalluttamisen taitoa

Haluat parantaa työnhallintaasi ja löytää keinoja kuormittumisen vähentämiseksi

Ponnistelet esihenkilönä tai asiantuntijana vaikeiden asioiden tai ajanpuutteen äärellä ilman mahdollisuutta ulkopuoliseen reflektointiin ja ajatusten selkiyttämiseen

Toivot muutosta / sparrausta mutta et saa prosessia selkiytymään tai käynnistymään

Haluat lisätä omaa tai työryhmäsi työhyvinvoinnin, työn imun ja merkityksellisyyden kokemusta

Työryhmäsi toiminnassa on ongelmia eikä työ ei toteudu parhaalla mahdollisella tavalla

Uudelleen suuntautumisen kysymykset ovat sinulle ajankohtaisia  työssäsi tai elämässäsi

Palvelut

Palveluiden hinta määräytyy sovitun palvelusisällön ja tarpeen mukaisesti.

Työnohjaus/valmennus voidaan toteuttaa työpaikallanne, lähialueella toimitiloissani Oulun Tuirassa sekä tarvittaessa etäyhteyksin. 

Ota yhteyttä ja jutellaan lisää tarpeistasi!

Matti Vainiokangas.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä seuraavalla yhteydenottolomakkeella tai laittamalla sähköpostia: info@mielenmahdollisuudet.fi

    Mielen Mahdollisuudet Oy:n missio

    Työ vaikuttaa meihin kaikkiin positiivisin ja negatiivisin tavoin – halusimme sitä tai emme.

    Psykologisesti turvallinen työkulttuuri mahdollistaa aidon luottamuksen, vuorovaikutuksen ja yhteistyön rakentumisen työpaikoille – ihmisellä sisäisesti, ryhmän sisällä sekä ryhmien ja organisaation johdon välillä. Turvalliset ja toimivat tavat helpottavat työn sujumista ja lisäävät hyvinvointia arjessa. Työn merkityksellisyyden kokemusten lisääminen parantavat sisäistä motivaatiota ja sitoutumista työhön.

    Mielen Mahdollisuudet Oy:n tärkein tehtävä on auttaa ihmistä ja organisaatiota löytämään itselle toimivat menetelmät pärjätä työelämän haasteissa ja lisätä inhimillisesti kestävää työkulttuuria ja hyvinvointia.

    Perinteisesti työnohjaus on ollut ihmissuhdetyön tuki- ja kehittämismenetelmä. Tänä päivänä yhä useammin myös muilta aloilta otetaan yhteyttä organisaation työkulttuurin ja prosessien kehittämiseksi tai työhyvinvoinnin tukemiseksi. Ratkaisukeskeinen työnohjaus, coaching tai työelämävalmennus ulkopuolisen toimijan kautta voi avata mahdollisuuksia kehittää työkulttuuria ja työhyvinvointia toivottuun ja tavoitteelliseen suuntaan.